Prehlásenie o zhode

Prehlasujeme, že k výrobe všetkých našich výrobkov zn. Petit Lulu používame výhradne materiály, ktoré boli testované a vyhovujú požiadavkam zákona č. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravia a vyhlášky MZ 84/2001 Sb., o hygienických požiadavkách na hračky a výrobky pre deti vo veku do troch rokov. Viac sa dočítate  tu.